Två sjuksköterskor.
2014-04-21
Det kommer att behövas ungefär 225 000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2023 enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting. Det finns mycket arbetsgivarna kan göra både för att påverka storleken på rekryteringsbehovet och möjligheterna att attrahera rätt medarbetare.
Operation.
2014-04-20
I Sverige är vården säkrare än i de flesta länder men ändå är vårdskador fortfarande ett problem. Med SKL:s patientsäkerhetssatsning och landstingens arbete med att stärka patientsäkerheten har det dock blivit bättre de senaste åren.
Fullmäktigeledamöter.
2014-04-16
Nästan alla svenskar vill att vård, skola och omsorg ska vara lika över hela landet. Men verksamheterna ska bedrivas av kommuner och landsting efter lokala förutsättningar anser en majoritet.