Frågorna som nya regeringen behöver hantera

Bästa möjliga välfärd kräver ett bra samspel mellan staten, kommunerna och landstingen. SKL pekar nu ut viktiga frågor för den nya regeringen att ta tag i.

Senaste nytt

Se fler

  • Kvinna som sitter vid datorn. 2014-10-20 | Nyhet

    Fler frågor får svar på kommunernas webbplatser

    E-tjänsterna ökar i kommunerna. Nästan 200 kommuner erbjuder möjligheten att söka till gymnasiet via webben. I ca 70 kommuner kan man idag ansöka om bygglov via webbplatsen mot 24 år 2012.
  • Sex anställda som sitter runt ett mötesbord och diskuterar. 2014-10-20 | Nyhet

    Bra med stärkt skydd för visselblåsare

    SKL är positiva till Visselblåsarutredningens förslag att medarbetare i kommuner, landsting och regioner som påtalar missförhållanden ska kunna vara anonyma.

Kurser och konferenser

Se fler

2014-10-22

Gilla jobbet

Välkommen till konferensen Gilla Jobbet på Stockholmsmässan. Det är en plats där alla som är engagerade i arbetsmiljöfrågor kan mötas och lära, inspireras och få idéer av varandra och experter inom olika områden.

2014-11-05

Mer effekt i tillväxtarbetet

Workshopen syftar till att genom praktiska exempel och diskussioner ge en bättre inblick i flernivåsamverkan och dess betydelse för lokal och regional utveckling.

2014-11-07

Att leda skolans digitala utveckling

Hur du kan styra och leda så att elever och pedagoger drar full nytta av modern teknik.

SKL tycker - bostadsbyggande

Se fler

Byggandet behöver bättre finansiella förutsättningar

Bostadsbyggandet hämmas av de finansiella regelverken. Genom att ändra i regelverken kan staten säkerställa att fler byggen kommer igång.

Motstridiga besked fördyrar byggandet

När kommunerna tar fram detaljplaner får de ofta motstridiga besked från länsstyrelserna. Bostäderna som byggs blir dyrare än tänkt.

Strandskyddet håller igen landsbygdens utveckling

Strandskyddet är onyanserat och stoppar kommuner från att skapa attraktiva boendemijöer på landsbygden. Reglerna behöver ändras på flera punkter.