Välfärden är en framtidsbransch

Välfärden behöver en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren. Här finns många viktiga jobb för den som vill vara med och göra skillnad.

Senaste nytt

Se fler

  • Två elever som sitter och pluggar. 2014-10-24 | Debatt

    Satsning på elever som inte kommer till skolan

    Elever som inte går till skolan är ett växande dilemma. Nu startar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SKL och Skolinspektionen en satsning i fem län för att vända frånvaro till närvaro.
  • Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. 2014-10-23 | Nyhet

    SKL kommenterar regeringens budget

    I budgeten finns flera satsningar på välfärdssektorn. Många av satsningarna är detaljstyrande och bygger på medfinansiering, till exempel satsningar på kollektivtrafiken.

Kurser och konferenser

Se fler

2014-11-05

Mer effekt i tillväxtarbetet

Workshopen syftar till att genom praktiska exempel och diskussioner ge en bättre inblick i flernivåsamverkan och dess betydelse för lokal och regional utveckling.

2014-11-07

Att leda skolans digitala utveckling

Hur du kan styra och leda så att elever och pedagoger drar full nytta av modern teknik.

2014-11-10

Lär dig upptäcka, förebygga och hantera korruption

SKL har tagit fram en interaktiv utbildning om korruption som visar vilka byggstenar som krävs för att strategiskt ta sig an frågan om korruptionsbekämpning.

SKL tycker – Skola

Se fler

Samarbeta med skolhuvudmännen

Skolan behöver arbetsro och nationell samverkan. Regeringen och huvudmännen behöver ha en regelbunden dialog för att höja elevernas resultat.

Utveckla läraryrket och stärk ledarskapet

Kommuner som lyckas väl med skolan har en bra samverkan mellan de som leder skolan och lärarna. 

Förstelärare ska utveckla skolans ledarskap

Skickliga lärare lyfter eleverna och skolans resultat. Förestelärare bidrar till att lyfta lärarnas samlade kompetens.

Digitalisera de nationella proven

Med hjälp av modern teknik kan de nationella proven både utformas smartare och rättas enklare.