Välfärden är en framtidsbransch

Välfärden behöver en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren. Här finns många viktiga jobb för den som vill vara med och göra skillnad.

Senaste nytt

Se fler

Kurser och konferenser

Se fler

2014-10-22

Gilla jobbet

Välkommen till konferensen Gilla Jobbet på Stockholmsmässan. Det är en plats där alla som är engagerade i arbetsmiljöfrågor kan mötas och lära, inspireras och få idéer av varandra och experter inom olika områden.

2014-11-05

Mer effekt i tillväxtarbetet

Workshopen syftar till att genom praktiska exempel och diskussioner ge en bättre inblick i flernivåsamverkan och dess betydelse för lokal och regional utveckling.

2014-11-07

Att leda skolans digitala utveckling

Hur du kan styra och leda så att elever och pedagoger drar full nytta av modern teknik.

SKL tycker – Skola

Se fler

Gör statsbidragen mer effektiva

Statsbidragen till skolan behöver utformas utifrån olika kommuners behov och att de är enkla att söka, använda och redovisa.

Utveckla läraryrket och stärk ledarskapet

Kommuner som lyckas väl med skolan har en bra samverkan mellan de som leder skolan och lärarna. 

Släpp frågan om att förstatliga skolan

Varken skolan, lärare eller elever blir bättre bara för att skolan blir statlig. Bättre att satsa på det som verkligen ger resultat.

Samarbeta med skolhuvudmännen

Skolan behöver arbetsro och nationell samverkan. Regeringen och huvudmännen behöver ha en regelbunden dialog för att höja elevernas resultat.