Två unga som studerar.
2014-04-24
Idag torsdag inleds en OECD konferens om lokal arbetsmarknad och tillväxt. Redan onsdag kväll arrangerade SKL ett förseminarium där Plug-In projektet uppmärksammades.
Kvinna som läser revisionsberättelse.
2014-04-24
När den interna kontrollen brister, är inte lösningen att ändra den kommunala revisionen. Det skriver Jeppe Johnsson, ordförande för Revisionsdelegationen inom SKL i en debattartikel.
Två sjuksköterskor.
2014-04-21
Det kommer att behövas ungefär 225 000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2023 enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting. Det finns mycket arbetsgivarna kan göra både för att påverka storleken på rekryteringsbehovet och möjligheterna att attrahera rätt medarbetare.