En kvinna som antecknar och en man som pekar.
2014-07-24
Att gå ifrån en anställning för att bli företagare är, förutom i storstadsområden, även vanligt i turism- och besöksnäringskommuner samt i glesbygdskommuner. Det visar en ny rapport om företagandet i Sverige.
Två läkare som står och diskuterar.
2014-07-10
Över 84 procent av svenska patienter har förtroende för den svenska hälso- och sjukvården. Vi har en i grunden välfungerande vårdsektor, ändå är utmaningarna många, skriver VD Håkan Sörman med flera.
Vägbygge på motorväg.
2014-07-09
SKL är kritiskt till att staten lägger över allt mer kostnader för nationell infrastruktur på kommunerna och landstingen. I en skrivelse till regeringen framhåller förbundet att utbyggnad, drift och underhåll av nationella stråk är ett statligt ansvar.