Fullmäktigeledamöter.
2014-04-16
Nästan alla svenskar vill att vård, skola och omsorg ska vara lika över hela landet. Men verksamheterna ska bedrivas av kommuner och landsting efter lokala förutsättningar anser en majoritet.
Strandnära boende.
2014-04-16
Sverige är ett land med osedvanligt god tillgång på obebyggda stränder. Lämpligheten med generella byggförbud som dagens strandskydd kan starkt ifrågasättas. Vi vill därför att staten gör en mer genomgripande översyn av strandskyddet, skriver Anders Knape med flera.
En ingenjör och en medborgare.
2014-04-15
Nya prognossiffror från SKL visar att rekryteringsbehovet är stort i välfärden de närmaste åren. Nu arrangeras Framtidsmässan – den allra första karriärmässan med fokus på offentlig sektor.