1 september 2014
Prenumerera på Statistik, nyckeltal, jämförelser

Sjukfrånvaron hos anställda i kommuner och landsting

En sammanställning av uppgifterna från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar

febertermometer

Den totala sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal.

Definition av nyckeltalen (pdf, nytt fönster)  

Sammanställning av den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen. Samtliga filer som Excel-dokument, öppnas i nytt fönster.

Kommuner 2013

Landsting/regioner 2013 

Kommuner 2012

Landsting/regioner 2012

Uppgifterna (inklusive tidigare år) finns även redovisade i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.

Kolada

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!