3 september 2014
Prenumerera på Statistik, nyckeltal, jämförelser

Kostnad per patient, KPP

SKL driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården, KPP - Kostnad per patient. KPP innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt.

sjuksköterska mäter blodtryck på patient

SKL:s arbetet innefattar bland annat att verka för att enhetliga principer tillämpas för att därmed underlätta jämförelser och att KPP-data från sjukhusen sammanställs i en databas. 

I nära samarbete med landsting och sjukhus utvecklas metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården utifrån uppgifterna i databasen.

För att uppnå nationell samstämmighet inom KPP-området har ett antal grupper/nätverk bildats.

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!