27 augusti 2014
Prenumerera på Forskning och innovation i offentlig sektor

Forskning och innovation i offentlig sektor

SKL arbetar för att stimulera innovation och tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas, landstingens och regionernas verksamheter.

Sjukvårdspersonal

Hur kan kommunerna utveckla innovationsförmågan?

Sjukvårdspersonal

EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020

Publikationer

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

 

Tack för att du hjälper oss!