StartKommun & landstingRegionala förbund

Regionala förbund

På regional nivå är kommunerna organiserade i självständiga regionala förbund. Gotlands kommun tillhör inget regionalt förbund.

Kommunförbund/Kommunalförbund

Kommunförbundet Norrbotten, BD
Box 947,  971 28 LULEÅ
Västra Varvsgatan 11
info@bd.komforb.se
0920-20 54 00

Kommunförbundet Västernorrland, Y
Box 3014, 871 03 HÄRNÖSAND
Gånsviksvägen 4
info@y.komforb.se
0611-55 78 50

Västmanlands Kommuner och Landsting, U
Norra Källgatan 22, 722 11 VÄSTERÅS
info@vkl.se
021-39 79 40

Kommunförbundet Stockholms län (KSL), AB
Box 38145, 100 64 STOCKHOLM
Fatburen, Södermalmsallén 36
info@ksl.se
08-615 94 00

VästKom, Västsvenska Kommunförbundens samorganisation, O
Box 5154, 402 26 GÖTEBORG
031-40 32 90

Kommunförbundet Skåne, M
Box 53, 221 00 Lund
Porfyrvägen 8
046-71 99 00
kansliet@kfsk.se

Regionförbund

Ett kommunalförbund som har samtliga kommuner i länet som medlemmar och där även landstingen kan ingå, kan bilda ett kommunalt samverkansorgan med ett regionalt utvecklingsansvar. Det kallas vanligtvis Regionförbund. Enligt lag om samverkansorgan 2002:34.

Region Västerbotten, AC
Box 443,  901 09 UMEÅ
Västra Norrlandsgatan 13
regionforbundet@regionvasterbotten.se
090-16 57 00

Regionförbundet  Jämtlands län, Z
Box 3123,  831 03 ÖSTERSUND
Rådhusgatan 74
registrator@regionjamtland.se
063-14 64 00

Region Dalarna, W
Myntgatan 2, 791 51 FALUN
info@regiondalarna.se
023-77 70 00

Region Gävleborg, X
Box 834, 801 30 GÄVLE
Ruddammsgatan 30
info@regiongavleborg.se
026-65 02 00

Regionförbundet Uppsala län, C
Box 1843, 751 48 UPPSALA
Kungsgatan 41, 2 tr
info@regionuppsala.se
018-18 21 00

Regionförbundet Sörmland, D
Box 325,  611 27 NYKÖPING
Västra Kvarngatan 64
info@region.sormland.se
0155-778 90

Regionförbundet Östsam, E
Box 1236, 581 12 LINKÖPING
Snickaregatan 40
office@ostsam.se
013-25 56 00

Regionförbundet Jönköpings län, F
Box 255, 551 14 JÖNKÖPING
Västra Storgatan 18 A
regionforbundet@regionjonkoping.se
036-10 75 57

Region Värmland, S
Box 1022,  651 15 KARLSTAD
Lagergrens gata 2
kansliet@regionvarmland.se
054-701 10 00

Regionförbundet södra Småland, G
Vidéum, 351 96 VÄXJÖ
info@rfss.se
0470-77 85 00

Regionförbundet Örebro, T
701 83 ÖREBRO
NetCity, Forskarvägen 1
regionorebro@regionorebro.se 
019-602 63 00

Regionförbundet i Kalmar län , H
Box 762 391 27 KALMAR
Nygatan 34
info@rfkl.se
0480-44 83 30

Region Blekinge, K
Ronnebygatan 2, 371 32 KARLSKRONA
kansli@regionblekinge.se
0455-30 50 00