Äldreriksdagen - att göra skillnad för äldre

— EVENEMANGET ÄR AVSLUTAT —
Tid: 25 - 26 mars 2014
Filmade föreläsningar och samtal från Äldreriksdagen, Socialdepartementets och Sveriges Kommuner och Landstings konferens.

äldreriksdagenFoto: Håkan Olsén

Filmade föreläsningar och samtal

Här kan du ta del av de föreläsningar och samtal som hölls i plenum under Socialdepartementets och Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma konferens. Socialdepartementet stod som arrangör den 25 mars och SKL den 26 mars. Samtliga länkar öppnas i ett nytt fönster.

Socialdepartementets Resultatkonferens - 25 mars


SKL:s Äldreriksdag 26 Mars


Mer information

SKL:s arbete med äldrefrågor på skl.se/aldre

Regeringens satsning på de mest sjuka äldre på regeringen.se/demestsjukaaldre

Arrangörer är Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Officiell mediapartner

Dagens Samhälle är officiell mediapartner till Äldreriksdagen.
www.dagenssamhalle.se