Lämna synpunkter

Vi vill ta del av dina idéer och synpunkter om innehåll och funktioner på www.skl.se. Skriv gärna ditt namn och e-postadress eller telefonnummer där vi kan nå dig. I vissa fall kan vi behöva ställa följdfrågor.

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen ännu bättre!
//Webbredaktionen

Mina synpunkter gäller (välj den beskrivning som stämmer bäst med dina synpunkter):  

Beskriv dina synpunkter mer utförligt här:Om webbredaktionen behöver kontakta dig för kompletterande frågor ber vi dig lämna följande information:

Namn:  

E-post:  

Telefon:

Vill du ha en utskrift av dina synpunkter, gör så här: håll ner Ctrl-tangenten och tryck på P-tangenten innan du klickar på "Skicka synpunkter"

Tillbaka