StartNyhetsarkiv

Löpsedelarkiv

Använd navigeringen nedan för att ta dig fram och tillbaka i arkivet.

Om du söker nyheter som publicerats före den 23 januari 2010 hittar du dessa via länkarna nedan.

Länk till nyheter och pressmeddelanden
Länk till debattartiklar


2014-04-16

Lokalt ansvar ger bättre välfärd än statlig likriktning

Nästan alla svenskar vill att vård, skola och omsorg ska vara lika över hela landet. Men verksamheterna ska bedrivas av kommuner och landsting efter lokala förutsättningar anser en majoritet.
2014-04-16

Strandskyddet bör nyanseras

Sverige är ett land med osedvanligt god tillgång på obebyggda stränder. Lämpligheten med generella byggförbud som dagens strandskydd kan starkt ifrågasättas. Vi vill därför att staten gör en mer genomgripande översyn av strandskyddet, skriver Anders Knape med flera.
2014-04-15

Samhällsbyggare sökes till Sveriges viktigaste jobb

Nya prognossiffror från SKL visar att rekryteringsbehovet är stort i välfärden de närmaste åren. Nu arrangeras Framtidsmässan – den allra första karriärmässan med fokus på offentlig sektor.
2014-04-14

Landstingen redovisar löner för DO

Samtliga landsting och regioner har lämnat in sina lönekartläggningar till DO, som gör en granskning av jämställda löner. Det är en viktig fråga som landstingen arbetar aktivt med.
2014-04-14

Rätt att stärka meddelarskyddet

Privatanställda inom vården, skolan och omsorgen ska få samma rätt till meddelarskydd som offentligt anställda, enligt ett utredningsförslag. Det tycker SKL är bra.
2014-04-11

Samarbete ger bättre lektioner

Lektionerna på många skolor behöver anpassas bättre efter elevernas olika behov, konstaterar Skolinspektionen i en ny rapport. Det är viktigt för utvecklingen av skolan att vi tittar in i klassrummen, anser SKL.
2014-04-10

Allt fler feriejobb för unga i kommuner och landsting

Kommuner och landsting ser ut att öka antalet feriejobb för unga i sommar. Prognosen pekar mot minst 80 000 feriejobb. Det finns skäl att tror på ännu fler, vilket skulle innebära en ökning jämfört med förra året.
2014-04-09

Många bra satsningar i vårpropositionen

SKL välkomnar de satsningar inom vård och skola som regeringen presenterar i vårpropositionen. Mer resurser till bredbandsutbyggnaden är också mycket positivt.
2014-04-09

Elever med särskilda begåvningar uppmärksammas

Elever med särskilda begåvningar har stor potential och kan ge skolan mycket tillbaka. Men de känner sig ofta missförstådda i skolan. Nu finns ett förslag till handlingsplan hur skolan kan möta dessa elever.
2014-04-08

Sveriges elever är nöjda med skolan

De allra flesta elever är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Och för första gången på länge blir fler elever behöriga till gymnasiet. Det visar rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2014.
2014-04-08

Barnens behov allt mer i centrum

Årets Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård visar att kommunernas samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin och barnhälsovården ökar. Kommunerna arbetar i allt högre grad med att involvera barn och unga i arbetet.
2014-04-06

SKL föreslår inte obligatorisk valfrihet inom hemtjänst

Med anledning av uppgifter från Sveriges Radios ekoredaktion om att SKL föreslår obligatorisk valfrihet inom hemtjänsten så dementeras detta. Utredningen som föreslagit detta är statlig och förslaget är ute på remiss. SKL lämnar sitt svar i maj.
2014-04-03

Nya cancermediciner ska snabbare nå patienterna

Nya effektiva och prisvärda läkemedel till patienten, oberoende av var man bor. Det blir resultatet när landstingen nu bestämt sig för en gemensam läkemedelsstrategi, skriver Hans Karlsson och Jan Liliemark i en debattartikel.
2014-04-03

SKL positiv till regeringens cancersatsning

Regeringen föreslår i kommande vårproposition ett anslag på 2 miljarder på fyra år för att korta väntetiderna i cancervården.
2014-04-03

Maktfördelning varierar i kommuner och landsting över tid

Det har varit stora variationer i majoritetsförhållanden i kommunerna de senaste 20 åren. Det visar en ny sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting.
2014-04-01

Mer samarbete vägen till bättre skola

De negativa PISA-resultaten visar att det behövs hårt och konkret arbete på alla nivåer i skolan. SKL presenterar nästa vecka en modell för hur svensk skola ska kunna utvecklas.