StartOm SKLKansliorganisationAvd för ekonomi och styrning

Avdelningen för ekonomi och styrning

Avdelningen för ekonomi och styrning, ES arbetar med demokrati och självstyrelse, samhällsorganisation, ledning och styrning, revision, kommunernas och landstingens ekonomi samt statistik och nyckeltal om personal, verksamhet och ekonomi i kommuner och landsting.

2014 prioriterar vi särskilt

Avdelningen har huvudansvar för tre av de frågor som SKL:s styrelse pekat ut som prioriterade:

Brukare och patienter som aktiva medskapare
Kontakta: Marie Pernebring, marie.pernebring@skl.se

Kvalitetssäkrad välfärd
Kontakta: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se

Välfärdens långsiktiga finansiering
Kontakta: Per-Lennart Börjesson, per-lennart.borjessson@skl.se

SKL:s verksamhetsplan 2014 (länkas upp i början av januari 2014)

Avdelningens ledning och organisation

Avdelningen leds av Bettina Kashefi, avdelningschef och chefekonom samt Annika Wallenskog, bitr avdelningschef och bitr chefekonom.

Det finns tre sektioner.

Demokrati och styrning:
Demokrati  |  Ledning och styrning  |  Konkurrens och valfrihet

Ekonomisk analys

Statistik