StartOm SKLKansliorganisationAvd för administration

Avdelningen för administration

Avdelningen arbetar med

Avdelningsstaben

Internservice, lokaler, säkerhetsfrågor och intern verksamhetsstyrning.

Personalsektionen
Interna personal- och lönefunktioner samt REKO som är en internkonsultorganisation för områdena administration, dokumentation och besöksservice.

Ekonomi- och finanssektionen
Förbundets och förbundskoncernens ekonomiadministration, ekonomistyrning samt finans-och pensionsstiftelseförvaltning.

Styrelsesekretariatet
Administrativt stöd till styrelsen, arbetsutskottet (Au), stabsstöd till styrelseordföranden. Diarium och Arkiv.

Internationella sektionen
Internationella sektionen är uppdelad på kontoren i Stockholm och Bryssel och ansvarar för samordningen av det internationella arbetet inom förbundet.

Avdelningen leds av

Direktör Lena Dahl.

Medarbetare på avdelningen för administration

EU och internationellt