StartOm SKLServicelöfte

Servicelöfte

Det ska vara tydligt för våra medlemmar vad de kan förvänta sig av SKL. Därför har vi tagit fram det här servicelöftet.

För SKL är det viktigt att våra medlemmar är nöjda med det stöd och den service vi erbjuder. Därför arbetar vi med att kontinuerligt utveckla och förbättra servicen till våra medlemmar.

Stöd och rådgivning

SKL erbjuder stöd och rådgivning inom de flesta områden som våra medlemmar ansvarar för. Vi eftersträvar resfria möten och håller därför gärna telefon- eller webbsända möten.

Vi erbjuder även konsultstöd inom vissa områden och på särskilt uppdrag av enskilda medlemmar enligt vår avgiftspolicy.

Information

SKL informerar medlemmarna om händelser som påverkar dem.

SKL:s webbplats skl.se innehåller bland annat följande:

En nationell mötesplats

SKL är en nationell mötesplats för sina medlemmar. Det är vi genom att:

  • Erbjuda utbildningar, konferenser och föreläsningar inom de flesta områden som kommuner och landsting ansvarar för.

    För att öka tillgängligheten för våra medlemmar ska så många av våra konferenser och föreläsningar som möjligt webbsändas. Dessutom ska vi öka antalet webbaserade kurser.
  • Driva, understödja och delta i de fysiska och virtuella nätverk som våra medlemmar efterfrågar. Vi erbjuder Projectplace som en virtuell mötesplats för våra nätverk.

Kontakta SKL

Det ska vara enkelt att kontakta SKL.  Vid en förfrågan via telefon eller e-post ska du som arbetar hos en av våra medlemmar få svar eller besked inom två arbetsdagar om hur ärendet kommer att hanteras. Om du möts av ett frånvaromeddelande ska du få personlig kontakt inom två arbetsdagar från det att personen är på plats.

Vilka är SKL:s medlemmar?

Vem gör vad?

Beskrivning av kontakt- och arbetsuppgifter för alla medarbetare på SKL finns på www.skl.se under rubriken Sök medarbetare på SKL

E-post

info@skl.se eller direkt till en SKL-medarbetare fornamn.efternamn@skl.se

Telefon

Växeln är öppen 07.45-17.00. Tfn: 08-452 70 00. 

Arbetsgivarservice 

Utöver vanlig telefonservice via växeln finns arbetsgivarservice med svar direkt

Öppet: må-to kl 13-16, fre kl 9.00–12.00

Arbetsrätt: 08- 452 74 10

Anställningsvillkor: 08-452 75 10

PPT-dokument om servicelöfte (nytt fönster)

Mer information om servicelöftet

Louise Fernstedt, louise.fernstedt@skl.se