StartÄmnenArbetsgivarpolitikArbetsrätt och lagarFörhandlingar enligt MBLPraxis vid förhandling

Praxis vid förhandling

Här hittar du praxis vid förhandling.
Cirkulär som bl.a. berör när en förhandling ska anses avslutad och vad som varit föremål för förhandling
 
 
 
Cirkulär som berör den primära förhandlingsskyldigheten