Ingela Gardner-Sundström

Jag heter Ingela Gardner Sundström och är ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation. På denna blogg skriver jag om avtalsrelaterade frågor och kommenterar den allmänna debatten.

Jag har varit aktiv kommunpolitiker i 32 år och är för närvarande ordförande för kommunfullmäktige i Österåker. Tidigare har jag varit kommunalråd, riksdagsledamot, arbetat på Utbildningsdepartementet och ett av mina första jobb var som ombudsman på TCO.

StartÄmnenAvtalsbloggen

Gott slut på avtalsåret 2010

Det var med stor tillfredställelse jag idag, tillsammans med företrädare för 10 fackliga organisationer, undertecknade ett helt nytt omställningsavtal för den kommunala sektorn. Efter nästa åtta års förhandlande har vi kommit fram till ett avtal som innebär att medarbetare i den kommunala sektorn nu får likvärdiga förutsättningar som de som arbetar privat eller statligt.

Med avtalet är de medarbetare som förlorat sitt arbete garanterade individuella aktiva insatser för att snabbare få ett nytt jobb. De villkor som gällde tidigare gav endast passiv ekonomisk ersättning till personer som blivit uppsagda efter lång anställningstid.

Det nya avtalet är också bra för arbetsgivarna i kommuner och landsting, som får samma möjligheter och förutsättningar som andra arbetsgivare att jobba med hållbar omställning och aktiva insatser.

Detta är ett riktigt bra slut på avtalsåret 2010.

Läs mer om omställningsavtalet här.

(0)
Publicerat kl 16:33
Avtal | Avtalsrörelsen

Nu slutför vi avtalsrörelsen 2010

Jag tycker inte det är längesen vi skrev avtal med Kommunal, Läkarförbundet, lärarorganisationerna och SKTF/SSR. Men då var det maj och försommar. Nu är det snart jul, och riktig vargavinter och dags att sätta sig vid förhandlingsbordet igen. Vi står i begrepp att avsluta avtalsrörelsen 2010 med de sista två organisationerna: Vårdförbundet och LSR (legitimerade sjukgymnasters riksförbund). Idag har vi bytt bud.

Vi vill helst ha långsiktiga avtal eftersom det gör det möjligt att för kommuner och landsting att planera vården och omsorgen mer långsiktigt. Vi vill inte ha några fastslagna nivåer i de centrala avtalen. Det är hos varje enskild arbetsgivare som man vet hur löneökningsutrymmet ska fördelas för att gagna verksamheten bäst. Läs mer här.

Vårdförbundet å sin sida vill bland annat ha bättre villkor för sjuksköterskor som utbildar sig. Vi är överens med Vårdförbundet om att vården och omsorgen ska ha välutbildade medarbetare som svarar mot patienternas behov. Landstingen lägger mycket pengar både på uppdragsutbildningar och på att stimulera medarbetare att söka utbildningar inom särskilt efterfrågade områden. Och kompetens- och utbildningsfrågor är viktiga, även om de inte kan lösas genom regler i kollektivavtalet. Istället vill vi kroka arm med Vårdförbundet och jobba mer långsiktigt tillsammans med frågorna.

Nåväl. Förhandlingarna inleds efter årsskiftet. Jag kommer att blogga till och från under avtalsrörelsen, inte om innehållet i förhandlingarna förstås, utan mer kommentera den allmänna debatten och tydliggöra SKL:s övergripande argument. Följ gärna avtalsrörelsen här.

(0)
Publicerat kl 15:14
Avtalsrörelsen | Vardforbundet