Idag har Ekot och Sveriges Radios lokala redaktioner uppmärksammat frågan om visstidspension för förtroendevalda (läs mer här, öppnas i nytt fönster) . Själv deltog jag i en diskussion med Tomas Bodström i P1-morgon (lyssna här, öppnas i nytt fönster).

Det här en inte en alldeles lätt diskussion att föra och jag har inte möjlighet kommentera enskilda fall men förstår att det kan finnas en del i det som beskrevs i radion imorse som låter konstigt för lyssnarna.

Jag vill också se ett system som inte kan felanvändas utan som uppmuntrar personer till att gå vidare i sin karriär samtidigt som det ger en trygghet för de som tar sig an viktiga uppdrag i samhället. För det behövs ett skyddsnät för förtroendevalda. Som politiker kan det vara så att du från en dag till en annan förlorar ditt uppdrag och därför är det viktigt att vi kan ge de personer som vill ge sig in i politiken en trygghet.

Vi har under en lång tid haft liknande förhållanden för våra anställda. Sedan ett år tillbaka finns nu ett nytt omställningsavtal som ska ge personer stöd i arbetet med att gå vidare i sin karriär om man inte kan arbeta vidare i sin tjänst. Samtidigt ger det avtalet de personer som inte har möjlighet att arbeta vidare fortfarande ett gott skyddsnät.

Och det är egentligen det frågan borde handla om. Hur ska ett sådant skyddsnät för förtroendevalda se ut för att understödja människors möjligheter att ta sig an det politiska uppdraget men samtidigt få stöd att gå vidare när detta uppdrag upphör.  

Vi på SKL bestämmer dock inte över våra medlemmar i detta fall. Den modell som lite felaktigt beskrivs som regelverk eller ett avtal i rapporteringen är en modell för pensionsreglemente (PBF – läs hela här) som kommuner och landsting kan välja att använda eller inte. Det är först om respektive fullmäktigeförsamling väljer att ha ett pensionsreglemente som detta blir ett avtal mellan den förtroendevalde och dess kommun eller landsting. Men vi vet att många medlemmar använder vår modell rakt av men även att det finns andra som har egna versioner eller andra avtal.

Men det är alltså inte ett avtal som förhandlas mellan SKL och kommuner eller landsting. Därför kan inte vi på SKL ändra hur detta ser ut i landet bara genom en ändring i vår modell.

Men vi bör ändå se över vår modell för att se vilka förändringar i detta som vi kan göra utifrån det som hänt sedan 2001 när PBF senast uppdaterades (för att kunna träda i kraft 2003). Hur en eventuell förändring kan se ut är inget jag kan föregripa, men vi kommer att göra en översyn.