Ingela Gardner-Sundström

Jag heter Ingela Gardner Sundström och är ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation. På denna blogg skriver jag om avtalsrelaterade frågor och kommenterar den allmänna debatten.

Jag har varit aktiv kommunpolitiker i 32 år och är för närvarande ordförande för kommunfullmäktige i Österåker. Tidigare har jag varit kommunalråd, riksdagsledamot, arbetat på Utbildningsdepartementet och ett av mina första jobb var som ombudsman på TCO.

StartÄmnenAvtalsbloggen

Nytt avtal i natt

Det är alltid roligt att kunna berätta om nya avtal och det kan vi idag. Egentligen kunde vi gjort det i natt för denna gång var det en rejäl nattmangling där förhandlingsteamen jobbade hårt för att nå hela vägen fram. Det var riktigt bra nyheter i morse och som vi kunnat berätta om idag.

Här hittar ni vårt pressmeddelande om avtalet och här har ni fackens beskrivning från Akademikerförbundet SSR:s webb.

Ekot hade ett inslag på lunchen och jag har blivit intervjuad nyss. Får hoppas att det kommer med i ett inslag senare så att båda parter finns med.

Hittills har jag bara sett dessa två artiklar via webben – Kommunalarbetaren och Tidningen Vision. Det är mest fakta i denna artikel i Visions tidning, inga kommentarer. Jag har gett dem en intervju också, får se om den dyker upp senare.

Vi är i alla falla riktigt nöjda med detta avtal. Det håller sig väl inom det etablerade märket för årets avtalsrörelse som är 6,8 procent, det flyttar fram positionerna för den decentraliserade lönebildningen ytterligare där vår sektor redan ligger långt fram i jämförelse med andra och det fokuserar på viktiga och långsiktiga utvecklingsarbeten. Man brukar ju säga att ”Alla goda ting är tre”.

(0)
Publicerat kl 14:00
Akademikerförbundet SSR | Avtal | Avtal 13 | Ledarna | Lokal lönebildning | Media | Sifferlöst | Teaterförbundet | Vision

Delegationen på turné

Igår hade vi vårt månatliga (ja nästan månatliga i alla fall) möte med förhandlingsdelegationen. Naturligtvis diskuterade vi avtalsrörelsen där men eftersom vi alla sitter i vänteläge på den privata sektorn finns inte mycket nytt att rapportera.

Våra förhandlare jobbar vidare hela tiden med olika frågor som vi behöver förbereda med våra motparter men intresset brukar stiga när märket är satt i den konkurrensensutsatta sektorn. När det blir vet vi inte riktigt men avtalen går ut i slutet av månaden och enligt media förhandlas det på inom industrin även om det ligger varsel på byggsidan.

Jag ville dock berätta om en riktigt rolig punkt som vi diskuterade. Vi från förhandlingsdelegationen reser nämligen just nu runt i Sverige och träffar våra politikerkollegor och ledande tjänstemän i kommuner, landsting och regioner.

Rent praktiskt åker en av oss ut tillsammans med en tjänsteman från SKL och träffar grupper för en diskussion om arbetsgivarfrågor och avtalsfrågor (både gamla och kommande avtal). Det är mycket intressanta diskussioner som jag hoppas ger många av de vi träffar en vitamininjektion att ta chansen att diskutera dessa frågor oftare på hemmaplan.

För mina egna erfarenheter visar att trots att personalbudgeten ligger mellan 60 och 70 procent av de totala utgifterna i en kommun så diskuteras dessa frågor alldeles för sällan på en strategisk nivå i den högsta politiska ledningen. Jag har ibland sagt till mig själv att det hade varit kul att ha fått det uppdrag jag har idag, ordförande i delegationen alltså, när jag var ny i kommunpolitiken. Det hade gett mig en ytterligare dimension på mitt arbete.   

Våra kollegor välkomnar det initiativ vi tagit vilket vi verkligen tycker är kul. Vi började resorna för ungefär en månad sedan och hoppas ha täckt de flesta delar av landet innan våren är slut. Och jag hoppas och tror att det inte är sista gången vi gör detta.

För oss i delegationen, och i SKL som helhet, är det viktigt att få inspel på vårt arbete, veta vad som rör sig i våra medlemmars huvuden gällande arbetsgivarfrågorna och dessutom plocka fram lite goda exempel på vägen.

Jag har bland annat hunnit åka och träffa kollegor i Västerbotten och fick där höra hur Norsjö kommun jobbar med sina arbetsgivarfrågor. Innan budgetarbetet börjar gör man där en analys av sin situation utifrån arbetsgivarrollen. ”Har vi tillräckligt höga löner för den eller den gruppen? Ska vi rekrytera i några grupper och vilka utbildningsbehov finns det och vad skulle det kosta?". Och med behoven som utgångspunkt börjar budgetdiskussionen. Hittills är det mitt favoritexempel från resorna.

Det sättet att strategiskt diskutera personal och arbetsgivarfrågor skulle nog många må bra av, och det skulle lägga en utmärkt grund till satsningar där de behövs utifrån de lokala behoven, och inte utifrån vad vi i Stockholm kommer fram till.

Ett sätt att understödja ett sådant arbetssätt för oss är förstås att arbeta vidare med så decentraliserade avtal som det går. Det gör vi även nu när vi jobbar för att få fler långsiktiga avtal, helst helt utan centralstyrda lönepotter.

(0)
Publicerat kl 19:09
Avtal | Förhandlingsdelegationen | Konkurrensutsatta sektorn | Personal och kompetensförsörjning | Politiker

Lärarnas offensiv i lokal press

Avtalsförhandlingarna börjar intensifieras. Våra motparter syns allt mer i media. Både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund satsar nu lokalt på flera ställen i landet och publicerar löpande debattartiklar med sina krav tillsammans med lokala företrädare

Kraven och argumenten känns igen. Rejäla löneökningar står i fokus, och Lärarnas Riksförbund tar också tillfället i akt att kritisera de avtal som gör det möjligt att anpassa lärarnas arbetstid för att nå en bättre måluppfyllelse i skolan. LR vill prata kvalitet istället för arbetstider.

Från vårt perspektiv är dock arbetstidsdiskussionen i allra högsta grad en kvalitetsdiskussion. Att sprida goda exempel på hur man kan jobba med arbetstiderna för att förbättra undervisningen för eleverna, måste rimligtvis klassas som ett sätt att höja kvaliteten. Eller i alla fall ett försök att bidra till det.  

Detta understryker vi också i våra repliker, till exempel denna i Trelleborgs allehanda. Vår ambition är att hitta olika sätt att höja kvalitet och resultat för eleverna. Det är ju trots allt eleverna som är den yttersta målgruppen för skolan.

(0)
Publicerat kl 18:20
Arbetstid | Avtal | Debatt | Lärarförbundet | Lärarnas riksförbund | Media

40 som prövar

Idag presenterar vi en redovisning (läs mer här) av hur många kommuner som valt att pröva en ny arbetstidförläggning i enlighet med det avtal vi skrev med lärarfacken 2010 (läs mer här) Denna redovisning uppmärksammades bland annat av SvT imorse (se inslaget här cirka 1.45 in i sändningen).

Läraren i Krokom som intervjuas vittnar om bra möjligheter till samarbete med kollegor vilket är en av de huvudsakliga orsakerna varför vi tycker att detta är väl värt att prova.

Reaktionerna från kommunerna vittnar också på en mindre pressad arbetssituation för lärare. Det är också glädjande.

Detta gemensamma arbete med lärarfacken hoppas vi nu kunna fortsätta då vi vet att förutom de 40 kommuner som på ett eller annat vis prövat avtal så finns många fler som arbetar med frågan. Vill man göra detta arbete lokalt med alla parter med på tåget så är det bra om arbetet fortsätter som förut. Det är ett långsiktigt arbete, inte en "quick fix" som företrädare för ett av lärarfacken sagt vid flera tillfällen, och jag håller med.

(0)
Publicerat kl 11:00
Arbetstid | Avtal | Lärare | Skola

Nu drar vi igång igen

Nu var det ett tag sedan jag skrev här på bloggen senast men eftersom vi idag antog vårt mål och inriktningsdokument för avtalsrörelsen 2012 så känns det som ett bra tillfälle att börja blogga igen.

Tyvärr får jag väl börja med att göra er aningen besvikna för jag kommer inte att publicera det dokument vi antog idag. Vårt inriktningsdokument är inte något vi publicerar. Men det ligger till grund för det material ger vi till våra fackliga motparter under nästa vecka men inte heller då publicerar vi någonting.

Lika lite skulle vi publicera de yrkanden som vi kommer att motta från facken eftersom det måste vara upp till respektive part att bestämma över detta själv.

Men vi kommer att få tre yrkanden under nästa vecka. Från Kommunal, Läkarförbundet och de fackförbund som förhandlar tillsammans inom OFR:s förhandlingsområde för allmän kommunal verksamhet. De facken är Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. I januari kommer vi också att få yrkanden från Lärarnas samverkansråd.

Själva avtalen löper ut antingen i slutet av mars eller april nästa år och 2012 års förhandlingar för oss berör cirka 900 000 medarbetare. Ni kan läsa mer om själva avtalsrörelsen via den nu uppdaterade avtalssidan på webben: www.skl.se/avtalsrorelsen

Men trots att jag inte kommer att kommentera procentsatser eller detaljer inom vårt avtalsområde vill jag idag reflektera en aning inför avtalsrörelsen.

Vi går in i denna avtalsrörelse mot en bakgrund av det avtal som slöts inom industrin i förra veckan och en orolig ekonomisk situation i vår omvärld. Jag vill inleda med att kommentera detta kort.

När nyheten att arbetsgivare och facken (eller i alla fall de största) inom industrin kommit överrens om ett 14 månader långt avtal på 3 procent som betydde 2,6 procent/år var vi flera som blev bekymrade.

Nivån på 2,6 procent över ett år är hög. Många av våra medlemmar signalerar svårigheter att få ekonomin att gå ihop trots att sektorn som helhet ser ut att klara sig rätt bra 2012 enligt den skatteunderlagsprognos som presenterades igår. Men ekonomerna förutser en kraftig inbromsning av ekonomin. Det är förstås signaler som finns med oss.

Vi vill att våra avtal ska passa alla våra medlemmar och bygga på lokal lönebildning. Därför skulle vi helst se att det inte finns några nivåer alls i våra centrala avtal utan att lönebildningen skedde ute på alla de arbetsplatser som finns i vår sektor. Då skulle medarbetarna få tala med sin chef om sina prestationer och villkor istället för att vi ska binda upp oss vid olika tilldelningar från förhandlingsrummen här i Stockholm. Vi skrev under ett sådant avtal med Vårdförbundet och LSR tidigare i år [det kan ni läsa mer om här].

Där kan diskussionen fokusera på hur just deras verksamhet ska utvecklas och vilka mål just den kommunen, landstinget eller regionen har med sina verksamheter. Där kan man tala om hur man bäst möter upp mot de förväntningar våra medborgare ställer på verksamheterna inom vår sektor.

Kraven på vår sektor är stora, vi vet att det vilar ett stort ansvar på oss att sköta detta på bästa sätt. Vår sektor har till exempel verksamheter som behöver bemannas dygnet runt, och när någon är sjuk måste man ta in vikarier. Det funkar inte att det är tomt på personal en dag, man kan inte bara stänga av verksamheten på ett äldreboende eller i en förskola.

Vår sektor jobbar också med framtiden i åtanke, vilken verksamhet behöver vi nästa år, om fem år eller om tio år. Långsiktiga planeringsförutsättningar är därför också något som vi eftersträvar. Därför vill vi gärna ha tillsvidareavtal som det vi har med Akademikeralliansen, vilket vi nyligen kom överrens om att jobba vidare med. Ett sådant avtal ger våra arbetsgivare bättre möjlighet att kontinuerligt arbeta med verksamhetsutveckling och det lokala lönebildningsarbetet. Även här känns det därför synd att det enda avtal som hittills skrivits under bara löper över strax över ett år.

Utan att vara för indiskret kan jag väl säga att här kommer facken att känna igen sig när vi träffas nästa vecka och de får se texten i vårt inriktningsdokument. På samma vis räknar vi med att känna igen en del av deras hjärtefrågor i de texter de kommer presentera till oss.

Men de träffarna återkommer vi till nästa vecka. Jag nöjer mig så här idag och hälsar er välkomna tillbaka till bloggen.

(0)
Publicerat kl 15:00
Akademikeralliansen | Avtal | Ekonomi | Konkurrensutsatta sektorn | Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR | Sifferlöst | Tillsvidareavtal | Vardforbundet