StartÄmnenDemokratiMänskliga rättigheter och barnets rättigheterBarnets rättigheter

Barnets rättigheter

Här får du kunskap och vägledning i vilka beslut som behöver fattas och hur implementeringen av barnkonventionen kan gå till.

Använd vägledningen Gör barn starkareova_fordjupa_blocket

  • Här får du som är politiker argument för beslut som stärker barnets rättigheter.
  • Du som är chef får tips om hur besluten kan påverka arbetet med att stärka barnets rättigheter i din organisation.
  • För dig som arbetar med barn finns verktyg och övningar samt goda exempel som visar hur andra gör.

Vägledningen Gör barn starkare

Medlemmarnas goda exempel - så arbetar vi med barnkonventionen

Slutrapport - Barnets rättigheter

Rapporten redovisar arbetet i den andra överenskommelsen mellan Staten och SKL för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Den löpte 1 januari  - 30 juni 2014. Målet var dels en fortsatt intensifiering av arbetet med barnets rättigheter, dels att bidra till utvecklingen av en långsiktigt hållbar lösning för hur arbetet på lokal och regional nivå fortsatt ska stimuleras och stödjas.

Slutrapportering av överenskommelse 2014 (PDF, nytt fönster)

Lokalt och regionalt beslutsfattande för att stärka genomförandet av barnets rättigheter

Rapporten är tänkt att användas som underlag för vidare diskussioner och aktiviteter om hur Sverige kan flytta fram positionerna när det gäller att tillämpa barnets rättigheter.

Rapporten baseras på två enkätundersökningar som SKL skickat ut till samtliga medlemmar. Den första genomfördes 2011 och följdes upp 2013. Syftet var att kartlägga implementeringen av barnkonventionen i kommuner, landsting och regioner.

Till rapporten (PDF, nytt fönster)

Barn har rättigheter

En kort film där barn får komma till tals och som speglar möjligheter och utmaningar med att genomföra barnkonventionen i verksamheterna.

 

Film för nedladdning (.mov)