StartÄmnenEkonomiBudget och planeringPrisindex
Budget och planering:

Prisindex

Här har vi samlat våra sidor om egna prisindex, samt länkat till sådana från andra aktörer som kan vara av intresse i budgetarbetet.

Arbetskostnadsindex (AKI)  publiceras av SCB fram till 2016, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fem andra intressenter. Publiceringen ingår inte i den officiella statistiken.

Länk till AKI på SCB:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

Konsumentprisindex (KPI)  är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Länk till KPI på SCB:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

Landstingprisindex (LPI)  är avsett att användas av landstingen som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.

Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting  (LPIK)  är även det avsett att användas för landstingssektorn som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. Det kommer på sikt att ersätta LPI.

Indexen skiljs enbart av sätten att skatta löneförändringar.

Länk till Landstingsprisindex och Löne- och prisförändringar för landsting

Omsorgsprisindex (OPI)  framtaget tillsammans med Vårdföretagarna och Pacta att användas vid upphandling av verksamhet. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

Ny fil med definitiva uppgifter för år 2014 publicerad 2013-12-13.

Ladda ned def-OPI-2014-131212.xls (103 kB)

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)  är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.

Länk till Prisindex kommunal verksamhet

Storhushållsprisindex (SPI)  finns för måltidskostnaderna hos kommuner och landsting, men även renodlat för skolrestauranger. Från och med 2010 tas SPI inte längre fram på beställning av Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunen/landstinget kan själv beställa av:

Lena Mander Lindström
Landsvägsgatan 41
649 30 Sparreholm

E-post: js.analys@bredband.net
Tfn 0157-300 81, 0706-89 71 58

Vårdprisindex (VPI)  framtaget tillsammans med Vårdföretagarna och Pacta att användas vid upphandling av verksamhet. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

Ny fil med definitiva uppgifter för år 2014 publicerad 2013-12-13.

Ladda ned def-VPI-2014-131212.xls (80 kB)