StartÄmnenEkonomiBudget och planeringPrisindexLPI och LPIK (mer om)
Prisindex:

Landstingsprisindex (LPI) och Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting (LPIK)

Båda prisindexen är avsedda att användas av landstingen som underlag vid beräkningen av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Indexen skiljs enbart av sätten att skatta löneförändringar.

Från och med december 2010 fastprisberäknar Sveriges Kommuner och Landsting kommunernas och landstingens kostnadsutveckling på ett delvis nytt sätt. Förändringen gäller lönekostnaderna. Detta gör att SKL nu, förutom det befintliga LPI väljer att publicera ytterligare ett prisindex för fastprisberäkning av landstingens kostnader. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling.

  • Det nya prisindexet heter Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting (LPIK). Det första utfallet avser 2009–2010.
  • Det befintliga Landstingsprisindex (LPI) kommer att finnas kvar under en övergångsperiod eftersom många avtal regleras med LPI.

LPI och LPIK tas fram genom att priset för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Det är endast sättet att skatta löneförändringar som skiljer de båda indexen åt.

Länk till senaste LPIK i  EkonomiNytt 04/2014 om Löne- och prisförändringar för landsting 2012–2013