StartÄmnenEkonomiBudget och planeringSkatter & bidrag Lt
För Dig med ansvar för landstingets ekonomi:

Modellverktyget Skatter & bidrag för LANDSTING

Med hjälp av vårt modellverktyg i Excel kan Du med olika antaganden om skattesats och om befolkningens och skatteunderlagets utveckling göra egna beräkningar över landstingets intäkter åren 2014–2018. Läs mer i manualen om hur modellen fungerar i detalj.

Vad är modellverktyget?

Modellen "Skatter & Bidrag för landsting" lanserades i juni 2010. Under andra halvåret 2010 fanns modellen Skatter & Bidrag parallellt med den ekonomiska information i bilaga 1–5, som landstingen fick i EkonomiNytt med nya planeringsförutsättningar. Den ekonomiska informationen är i all väsentlighet densamma.

Den modell som skickats ut till landstingen ska användas under hela året. Under årets gång informerar vi om hur modellen ska uppdateras med ändrade förutsättningar. De ändrade förutsättningarna beskrivs i EkonomiNytt om planeringsförutsättningar.

Modellen är tillgänglig för dig som ansvarar för landstingets ekonomi eller budgetfunktion.

Information till landstingen

I januari uppdaterar vi hela modellen för det nya året. Därefter informerar vi kontinuerligt om hur ändrade förutsättningar ska matas in i modellverktyget. Alla förändringar som rör modellverktyget beskrivs i EkonomiNytt. Information om att nytt EkonomiNytt har publicerats kan man få på flera sätt:

  • Aktivera prenumeration från vår webb, klicka upp Nyhetsbrev och bocka för EkonomiNytt. Välj även gärna hela området Ekonomi och statistik, för nyheter mellan EkonomiNytten.

Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag

Vi har arrangerat seminarier om modellverktyget och utjämningssystemet. Det första hölls den 23 april 2010. Syftet med seminariet är att öka förståelsen för utjämningssystemet och själv kunna räkna ut systemets effekter. Vi informerar mer om kursen i EkonomiNytt samt på webbplatsen via vår ingång Konferenser & kurser. Se seminariets sida för information om nästa datum.

Länk till sida om seminariet

Underlag till modellen

Manualen visar hur modellen fungerar.

Ladda ned manualen "Skatter & bidrag för landsting 2014" (pdf, 245 kB, öppnas i nytt fönster)

Uppdateringstabellen visar i vilka EkonomiNytt vi informerat om uppdaterade värden för modellverktyget. Här finns även de filer som behövs för att uppdatera modellen efter aktuella förutsättningar.

Länk till uppdateringstabellen