StartÄmnenEkonomiBudget och planeringSkatteunderlagsprognos
Budget och planering:

Senaste skatteunderlagsprognos

2014-04-29

Jämfört med vår förra bedömning (cirkulär 14:6, EkonomiNytt 03/2014, MakroNytt 1/2014) är den nya skatteunderlagsprognosen uppreviderad. Det beror främst på att grundavdragen reviderats ner men också på att timlönerna nu väntas öka snabbare.

Läs mer i cirkulär 14:17 [kommuner], EkonomiNytt 08/2014 [landsting] samt Ekonomirapporten. April 2014 [samhällsekonomisk bedömning].

Filen ”Prognosunderlag 2014–2018”

I filen Prognosunderlag redovisas SKL:s beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. 
Filen ersätter de gamla bilagorna med prognoser för skatteintäkter och statsbidrag (kommunspecifik Bilaga 1 [kommuner], Bilaga 1–5 [landsting]).

Filerna går att ladda ned från respektive sida nedan:

Prognosunderlag 2014–2018 för kommuner

Prognosunderlag 2014–2018 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

På sidan Specificering statsbidrag har vi i filer för kommuner respektive landsting samlat hur olika statsbidrag redovisas i filen Prognosunderlag 2013–2017. Filerna uppdateras samtidigt med cirkulär och EkonomiNytt om Vår- och Budgetpropositionerna.

Specificering statsbidrag

Utvärdering av skatteunderlagsprognoserna för år 2012

Vi har nu sammanställt en utvärdering av skatteunderlagsprognoserna för år 2012.

Utvärdering av 2012 års skatteunderlagsprognoser