StartÄmnenEkonomiBudget och planeringSkatteunderlagsprognos
Budget och planering:

Senaste skatteunderlagsprognos

2014-02-14

Jämfört med vår förra bedömning (cirkulär 13:72, EkonomiNytt 17/13, MakroNytt 3/2013) visar den nya skatteunderlagsprognosen svagare skatteunderlagstillväxt år 2013, starkare år 2014 men mindre åren därefter. Nivån är lägre än i december från och med år 2015.

Läs mer i cirkulär 14:6 [kommuner], EkonomiNytt 03/2014 [landsting] samt MakroNytt 1/2014 [samhällsekonomisk bedömning].

Filen ”Prognosunderlag 2014–2018”

Vi ersatte år 2011 de gamla bilagorna med prognoser för skatteintäkter och statsbidrag (kommunspecifik Bilaga 1 [kommuner], Bilaga 1–5 [landsting]) med en ny Excelfil. I år heter den Prognosunderlag 2014–2018.

Filerna går att ladda ned från respektive sida nedan:

Prognosunderlag 2014–2018 för kommuner

Prognosunderlag 2014–2018 för landsting

Tabellen "Aktuella budgetförutsättningar för kommuner inkl. skatteunderlagsprognos"

För uppgifterna i tabellen som har publicerats här tidigare hänvisar vi till cirkulär, EkonomiNytt och filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

På sidan Specificering vissa statsbidrag har vi i två filer för kommuner respektive landsting samlat hur olika statsbidrag redovisas i filen Prognosunderlag 2013–2017. Filerna uppdateras samtidigt med cirkulär och EkonomiNytt om Vår- och Budgetpropositionerna.

Specificering vissa statsbidrag

Utvärdering av skatteunderlagsprognoserna för år 2012

Vi har nu sammanställt en utvärdering av skatteunderlagsprognoserna för år 2012.

Utvärdering av 2012 års skatteunderlagsprognoser