StartÄmnenEkonomiBudget och planeringSkatteunderlagsprognos
Budget och planering:

Senaste skatteunderlagsprognos

2014-08-18

Jämfört med vår förra bedömning (cirkulär 14:17, EkonomiNytt 08/2014, Ekonomirapporten. April 2014) visar den nya skatteunderlagsprognosen en något större ökning av skatteunderlaget i år men svagare utveckling 2016 och 2017. Ändringarna beror främst på att vi nu räknar med starkare utveckling av arbetade timmar 2014 medan arbetade timmar, timlön och pensionsinkomster har reviderats ner mot slutet av perioden.

Läs mer i cirkulär 14:32 [kommuner], EkonomiNytt 11/2014 [landsting] samt MakroNytt 2/2014 [samhällsekonomisk bedömning].

Filen ”Prognosunderlag 2014–2018”

I filen Prognosunderlag redovisas SKL:s beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. 
Filen ersätter de gamla bilagorna med prognoser för skatteintäkter och statsbidrag (kommunspecifik Bilaga 1 [kommuner], Bilaga 1–5 [landsting]).

Filerna går att ladda ned från respektive sida nedan:

Prognosunderlag 2014–2018 för kommuner

Prognosunderlag 2014–2018 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

På sidan Specificering statsbidrag har vi i filer för kommuner respektive landsting samlat hur olika statsbidrag redovisas i filen Prognosunderlag 2013–2017. Filerna uppdateras samtidigt med cirkulär och EkonomiNytt om Vår- och Budgetpropositionerna.

Specificering statsbidrag

Utvärdering av skatteunderlagsprognoserna för år 2012

Vi har nu sammanställt en utvärdering av skatteunderlagsprognoserna för år 2012.

Utvärdering av 2012 års skatteunderlagsprognoser