StartÄmnenEkonomiBudget och planeringStatsbidrag
Budget och planering:

Specificering vissa statsbidrag

Av bifogade tabeller framgår om vissa specifika statsbidrag ingår i filen Prognosunderlag 2013–2017.

I filen Prognosunderlag 2013–2017, som publiceras på webbplatsen i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar, redovisas kommun- och landstingsvisa beräkningar av skatter och statsbidrag. I Excelfilerna nedan, Specificering vissa statsbidrag, framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i filen Prognosunderlag eller inte.

Bidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Från och med den 1 juli 2013 har barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn, rätt till utbildning. Kommuner kan ansöka om bidrag för kostnader för dessa barns utbildning. Ansökningarna görs för varje termin. Sista ansökningsdagar är den 15 september respektive 15 februari.

Mera information och blankett för ansökan finns på Skolverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Mera information om statsbidragen

I Excelfilerna finns även webbadresser till mer information hos ansvarig myndighet för flertalet av statsbidragen.

Excelfilerna är inte heltäckande utan har med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år. När det gäller riktade bidrag finns endast vissa statsbidrag med. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i filen Prognosunderlag.

Specificering-vissa-statsbidrag-K-131219.xls (92 kB, öppnas i nytt fönster)

Specificering-vissa-statsbidrag-Lt-131219.xls (50 kB, öppnas i nytt fönster)