StartÄmnenEU och internationelltInformation på engelska

Information på engelska

Behöver du information på engelska om SKL och svenska kommuner, landsting och regioner? Här kan du hitta denna.

SKL har en webbsida på engelska. Där kan du hitta information om SKL och svenska kommuner, landsting och regioner. Du hittar också SKL:s översatta publikationer och Powerpoint-bilder.

Här finns länkar till SKL:s webbsidor på engelska. Länkarna öppnas i nytt fönster.

Fakta om organisationen Sveriges Kommuner och Landsting

Om kommuner, landsting och regioner

Publikationer och Powerpoint-bilder på engelska