StartÄmnenEU och internationelltEU påverkarEU - vård, omsorg, folkhälsaVad har EU med vård och omsorg att göra?EU-samarbete

EU-samarbete inom olika områden

Svensk vård och omsorg påverkas av EU-beslut på olika sätt. Dels sker det genom generella EU-regler om t.ex. upphandling, arbetsmiljö, arbetstider och ömsesidigt erkännande av examina, dels genom specifika bestämmelser, strategier och program som rör just vård, omsorg och folkhälsa.