StartÄmnenEU och internationelltInternationellt utvecklingssamarbete

Internationellt utvecklingssamarbete

Svenska kommuner, landsting och regioner är inte bara aktiva inom Europa utan engagerar sig också i internationellt utvecklingssamarbete på olika sätt. SKL arbetar med dessa frågor via SKL International samt Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) på Gotland.

ICLD - Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

ICLD är en ideel förening med SKL som huvudman. Föreningen administrerar på uppdrag av Sida de Kommunala Partnerskapsprogrammen från och med den första ansökningsomgången 2009. Utöver partnerskapsprogrammen bedriver ICLD också kunskaps- och kapacitetsutveckling inom lokal demokrati i det internationella utvecklingssamarbetet, samt står för några av Sidas internationella utbildningsprogram inom området.

ICLD:s hemsida

SKL International

SKL International är ett helägt dotterbolag till SKL, och arbetar i projekt med stöd till utveckling av demokratisk styrning och god förvaltning på regional och lokal nivå i många länder i världen.

SKL International:s hemsida

Milleniekommun.se

SKL International driver även projektet Svenska kommuner för FN:s milleniemål. Med utgångspunkten att global utveckling börjar lokalt delas titeln "Milleniekommun" ut till de kommuner som arbetar för att uppnå FN:s åtta mål för att halvera fattigdomen till år 2015.

Lär mer på Millenniekommun.se