StartÄmnenEU och internationelltRegionkommittén

Regionkommittén

Regionkommittén (ReK) är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma Europeiska unionens lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv.

Regionkommittén inrättades med Maastrichtfördraget och inledde sitt arbete 1994.
Kommittén består av 353 ledamöter och 353 suppleanter som alla är folkvalda i kommuner och regioner i Europeiska unionen.

Ledamöterna representerar hela skalan av lokal- och regionalpolitiska aktörer i EU. En del ledamöter är regionpresidenter i stora regioner och företräder flera miljoner invånare, andra är ledamöter i regionala parlament eller i mindre kommunala församlingar.

Regionkommitténs hemsida

Sverige i Regionkommittén

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, är den svenska delegationens ordförande. Han trycker på Regionkommitténs betydelse:

- Regionkommittén och den svenska delegationen är viktiga som påverkanskanaler för svenska kommuner, landsting och regioner. Kommittén är det enda formella EU-organ där den lokala och regionala nivån har en direkt möjlighet att påverka europeisk lagstiftning. Det är därför nödvändigt med en stor svensk aktivitet i ReK-arbetet.

Sveriges Kommuner och Landsting ger både ett administrativt och sakmässigt stöd till den svenska delegationen.

De svenska ledamöterna i Regionkommittén

Kommitténs yttranden

Kommittén har en egen databas, TOAD, där yttranden och andra dokument finns att söka. Alla dokument från Regionkommittén finns på svenska.

Regionkommitténs databas TOAD

Fem politiska grupper

Fem politiska grupper är representerade i Regionkommittén: Europeiska socialdemokratiska partiet - PSE (socialdemokraterna och vänsterpartiet), Europeiska folkpartiet - PPE (moderaterna och kristdemokraterna), Gruppen Alliansen liberaler, demokrater för Europa - ALDE (folkpartiet och centerpartiet), Europeiska alliansen - UEN-EA (inga svenska partier) och Europeiska konservativa och reformister - ECR (inga svenska partier).

Har du frågor?

Samordnare för den svenska delegationen i Regionkommittén är Louise Andersson, e-post: louise.andersson@skl.se, tfn: 08-452 70 97.