StartÄmnenEU och internationelltVerktyg - stöd i ditt internationella arbeteInternationella riktlinjer och policies

Internationella riktlinjer och policies

Alla landsting och regioner och de flesta kommuner har antagit egna internationella riktlinjer. Här finner du en rad exempel på sådana dokument, däribland SKL:s egna riktlinjer.

Vill du att vi lägger upp de riktlinjer som gäller i din kommun eller ditt landsting?

Kontakta Petra Hasselqvist, tfn: 08-452 77 72, e-post: petra.hasselqvist@skl.se.

Exempel på riktlinjer

Sveriges Kommuner och Landsting
Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Blekinge län
Karlskrona kommuns internationella program 

Gotlands län
Gotlands internationella strategi

Gävleborgs län
Sandvikens kommuns internationella riktlinjer

Hallands län
Falkenbergs kommuns internationella policy
Halmstads kommuns internationella riktlinjer

Jämtlands län
Jämtlands län länsgemensam policy, bilaga
Jämtlands läns landsting
 internationella strategi
Östersund kommuns internationella strategi

Jönköpings län
Jönköpings kommuns internationella strategi

Kalmar län
Kalmar kommuns internationella program
Vimmerby kommuns översiktsplan - utdrag
Regionförbundet i Kalmar läns internationella strategi

Kronobergs län
Ljungby kommun, Policy för internationellt arbete och verksamhetsplan

Skåne län
Lomma kommuns internationella policy
Lunds kommuns EU-policy
Malmö stad, Internationell plan och internationell strategi
Staffanstorps kommuns internationella policy
Svalöv kommuns internationella strategi
Ystads kommuns internationella policy

Stockholms län
Haninge kommuns internationella strategi, populärvision: Haninge i Världen
Solna stads internationella policy

Västerbottens län
Västerbottens läns landstings internationella policy

Västernorrlands län
Landstinget Västernorrland - Internationell policy
Landstinget Västernorrland - Internationell handlingsplan 2010-2011
Härnösands kommuns internationella policy

Västmanlands län
Västerås stads internationella policy
Internationell strategi för Västmanlands kommuner och landsting

Västra Götalands län
Västra Götalandsregionens internationella policy och internationella handlingsplan 2010
Alingsås kommuns internationella policy
Marks kommuns internationella strategi
Mölndals kommun internationella strategi
Vara kommun, Sektorsprogram för internationalisering
Åmåls kommuns internationella policy

Örebro län
Örebro kommuns internationella strategi

Östergötlands län
Norrköpings internationella strategi