StartÄmnenJuridik Hälso- och sjukvårdsjuridik

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Informationsmaterial inom hälso- och sjukvårdsområdet där SKL:s avdelning för juridik varit ansvarig eller delaktig i framtagandet. Bl.a yttranden till domstolar, remissvar, nya cirkulär och skrifter som är av intresse för våra medlemmar. Här ges också information om angränsande områden, t.ex. förvaltningsrätt och sekretess.
SKL har gett ut ett cirkulär med information om nya bestämmelser i föräldrabalken och socialtjänstlagen.
SKL har gett ut ett cirkulär till stöd för huvudmännen vid tillämpning av betalningsansvarslagen.
Det är helt lagligt för landsting att förbjuda fotografering och filmning i sina sjukhus - även i de lokaler som är öppna för allmänheten.
Sveriges Kommuner och Landsting beskriver överföringen av uppgifter från BVC till skolhälsovården samt hanteringen och överföringen inom skolhälsovården samt slutarkivering.
Nya bestämmelser i HSL och LYHS.