StartÄmnenJuridik Hälso- och sjukvårdsjuridik

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Informationsmaterial i huvudsak där SKL:s avdelning för juridik varit ansvarig eller delaktig i framtagandet.
SKL har gett ut ett cirkulär med information om de bestämmelser som syftar till att genomföra patientrörlighetsdirektivet i svensk rätt.
Sedan den 1 juli 2013 gäller lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Samtidigt trädde även förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft.
SKL har gett ut ett cirkulär med information om nya bestämmelser i föräldrabalken och socialtjänstlagen.
SKL har gett ut ett cirkulär till stöd för huvudmännen vid tillämpning av betalningsansvarslagen.
Det är helt lagligt för landsting att förbjuda fotografering och filmning i sina sjukhus - även i de lokaler som är öppna för allmänheten.