StartÄmnenLedarskapOm ledarskap

Om ledarskap

Att vara ledare i kommun och landsting innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för människors vardag. Det är en ledarroll som förutsätter en förmåga att samverka på många plan. Inte minst viktigt är att få till stånd ett väl fungerande samspel mellan förtroendevalda, chefer och olika yrkesgrupper med en stark professionell identitet. Framgången bygger på att skapa relationer, dialog och stor förståelse för varandras förutsättningar.

Ledarskapet utövas i en komplex miljö med förväntningar från många olika håll. Det innebär att hantera brukare, medborgare, förtroendevalda, chefer, medarbetare, myndigheter och lagstiftare i en organisation som vilar på demokratiska processer. Verksamheten är synlig och transparent – alltid aktuell i media och samhällsdebatt – och där cheferna ofta befinner sig i händelsernas centrum.

Ett starkt fokus på demokrati, effektivitet och förnyelse och en väl fungerande ledningsorganisation är centralt för att möta framtiden och de stora förändringar vi står inför. Konjunktursvängningar, nya styr- och organisationsformer, gränsuppluckring mellan privat tjänstemarknad och offentlig verksamhet, nya finansieringsformer är några exempel. Allt detta förutsätter chefer och ledare som har en förmåga att leda och hantera förändring och effektivisering som en del av det vardagliga arbetet. Våra chefer är, och kommer i allt högre grad att bli, förändringsledare.

En annan utmaning är den generationsväxling vi står inför. Många chefer går i pension de närmaste åren och chefsförsörjning är en prioriterad fråga på agendan. Med intressanta och meningsfulla chefsjobb har vi goda förutsättningar att kunna attrahera goda ledare. Men vi behöver också ge rätt förutsättningar, stöd och utveckling till de många, helt nya, chefer som kommer att finnas i vår sektor.