StartÄmnenLedarskapToppledarprogrammetProgramledning

Programledning

Programmet genomförs av IPF Institutet för Personal och Företagsutveckling på uppdrag och i nära samarbete med SKL. IPF är ett konsultföretag vid Uppsala Universitet med fokus på organisation, ledarskap och Human Resource Management. Sedan bildandet 1986 har IPF varit en del av universitetets s.k. tredje uppgift genom att skapa lärande möten mellan teori och praktik.

Ansvarigt konsultteam för genomförandet är Kira von Knorring Nordmark och Martin Rogberg.

Kira von Knorring Nordmark är leg. psykolog med gedigen erfarenhet av chefs- och ledarutveckling för högre chefer. Hon har varit knuten till IPF sedan 1998 med specialinriktning mot chefs- och ledarskap, förändringsarbete, grupp och teamutveckling samt konflikthantering. 

Martin Rogberg är ek dr och VD för IPF sedan 2008. Han har gedigen erfarenhet som chef och har bl.a. varit rektor för M-gruppen och arbetat med affärsutveckling på IFL. Martin disputerade 2006 på handelshögskolan i Stockholm på en avhandling inom managementtrender och ledarutveckling.

Linda Persson Melin är programansvarig från SKL.

Under programmet medverkar också ett antal gästföreläsare från forskning och praktik.