StartÄmnenÖppna jämförelserGrundskola
Glada skolbarn.

Öppna jämförelser - grundskola

I Öppna jämförelser grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner. Möjligheten till jämförelser av olika resultat- och resursindikatorer kan bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete av grundskolan. 

2014

Temat i rapporten är Matematiksatsningen Pisa 2015 – en modell för att utveckla svensk skola.

Rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2014 (nytt fönster)

Sammanställning enkätfrågor elevernas syn på undervisningen (pdf-dokument, nytt fönster)

Topp tre per län och kommuner som deltar i mattesatsningen (pdf-dokument, nytt fönster)

Forskningsreferenser

Pressmeddelande, 2014-04-08

Håkan Sörman och Per-Arne Anderssons presentation (pdf-dokument, nytt fönster)

Tabellbilagor

Tabellbilaga (pdf-dokument, nytt fönster)

Tabellbilaga A-D indikatorer samt bakgrundsvariabler (excel-dokument, nytt fönster) uppdaterad 2014-04-25

Tabellbilaga indikatorer A-D uppdelat på huvudman och kön (excel-dokument, nytt fönster) uppdaterad 2014-06-10

Tabellbilaga elevenkätsvar. Elevernas syn skolan och undervisningen uppdelat på kön (excel-dokument, nytt fönster) uppdaterad 2014-04-25

Tabellbilaga elevenkätsvar. Elevernas syn skolan och undervisningen (excel-dokument, nytt fönster) uppdaterad 2014-04-25

2013

I rapporten har SKL sammanställt enkätsvar från 87 000 elever i årskurs 5 och 8. SKL har bland annat frågat eleverna om deras syn på skolan och undervisningen.

Rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2013 (nytt fönster)

Sammanställning enkätfrågor Elevernas syn på skolan och undervisningen (pdf-dokument, nytt fönster)

Pressmeddelande och intervju med Håkan Sörman 2013-04-10

Topp tre per län (excel, nytt fönster)

Tabellbilagor

Tabellbilaga Öppna jämförelser - Grundskola 2013 (pdf, nytt fönster)

Tabellbilaga, A-D- indikatorer samt bakgrundsvariabler (excel, nytt fönster)

Tabellbilaga, indikatorer A-D uppdelat på huvudman och kön (excel, nytt fönster)

Tabellbilaga, enkätsvar Elevernas syn på skolan och undervisningen E-indikatorer (excel, nytt fönster)

Tabellbilaga, enkätsvar Elevernas syn på skolan och undervisningen E-indikatorer uppdelat på kön (excel, nytt fönster)

2012

SKL har tagit fram sju gemensamma frågor för att mäta och jämföra landets kommuner när det gäller hur eleverna mår och upplever sin skolsituation.

Mer om enkätfrågorna till "Elevernas syn på skolan och undervisningen"

Rapporten Öppna jämförelser – grundskola 2012 (nytt fönster)

Tabellbilaga Öppna jämförelser - grundskola 2012 (pdf, nytt fönster)

Bilaga 1-3 Öppna jämförelser – grundskola 2012 (pdf, nytt fönster)

Pressmeddelande 2012-04-18

2011

Rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2011 (nytt fönster)

Bilagor, Öppna jämförelser - Grundskola 2011 (pdf, nytt fönster)

Tabellbilaga (pdf, nytt fönster)

Tabellbilaga (excel)

Tabellbilaga redovisning på kön och huvudman (excel)

2010

Rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2010 (nytt fönster)

Tabellbilagan i rapporten (excel)

Tabellbilagan redovisning på kön och huvudman (excel)

2009

Rapporten Öppna jämförelser - grundskola 2009 (nytt fönster)

Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner (nytt fönster)

Tabellbilagan i rapporten (excel)

Tabellbilagan redovisning på kön och huvudman (exel)

2008

Rapporten Öppna jämförelser - grundskola 2008 (nytt fönster)

Tabellbilagan i rapporten (excel)

Tabellbilagan redovisning på kön och huvudman (exel)

2007

Rapporten Öppna jämförelser - grundskola 2007 (nytt fönster)

Tabellbilaga (excel)