StartÄmnenStatistikPublikationer – statistik

Statistikpublikationer

Nedan presenteras publikationer som publiceras av eller i samarbete med statistiksektionen hos Sveriges Kommuner och Landsting. Fler rapporter som innehåller statistik finns i SKL:s webbutik.
Jämförelser av kostnader och verksamhet uppdelat på medicinska verksamhetsområden
Sammanställning av uppgifter för 2012 avseende läkare och sjukgymnaster i öppen vård som verkar enligt Lag om läkarvårdsersättning respektive Lag om ersättning för sjukgymnastik (nationell taxa)
Verksamhetsstatistiken produceras i samarbete med Socialstyrelsen, som är ansvarig myndighet för den officiella statliga statistiken inom hälso- och sjukvårdsområdet.