StartÄmnenStatistikPublikationer – statistik

Statistikpublikationer

Nedan presenteras publikationer som publiceras av eller i samarbete med statistiksektionen hos Sveriges Kommuner och Landsting. Fler rapporter som innehåller statistik finns i SKL:s webbutik.
Den här rapporten belyser hjärt- och kärlsjukvården i den slutna somatiska vården utifrån KPP-data år 2012 för kvinnor och män.
Jämförelser av kostnader och verksamhet uppdelat på medicinska verksamhetsområden
Sammanställning av uppgifter för 2012 avseende läkare och sjukgymnaster i öppen vård som verkar enligt Lag om läkarvårdsersättning respektive Lag om ersättning för sjukgymnastik (nationell taxa)