StartÄmnenStatistikPersonal i kommun o landsting

Personalstatistik för kommuner och landsting

Här finns information om och redovisningar av statistik om personalen i kommuner och landsting/regioner. 

I tabellerna redovisas antalsuppgifter över alla anställda från den årliga insamlingen av den s k Novemberstatistiken.

Läs mer om statistiken

Under Sjukfrånvaro finns en sammanställning av den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen av anställda.

Här finns även information för dig som uppgiftslämnare.

 

Personalen i diagram och siffror

Antalet anställda (månadsavlönade) i kommuner och landsting uppgick i november 2013 till 941 400 personer, varav 692 000 i kommun och 249 400 i landsting/regioner.

Sjukfrånvaro i kommuner och landsting

En sammanställning av uppgifterna från den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro hos anställda i kommuner och landsting 2013.

Kommunal befattningskod 2014

Här finns en förteckning över primärkommunala befattningsbenämningar med fyrsiffrig kod.

Insamling av personal- och lönestatistik

Information och anvisningar till uppgiftslämnare av personalstatistik (novemberstatistiken)