StartÄmnenStatistikPersonal i kommun o landstingLöner

Löner

Sveriges officiella lönestatistik insamlas och produceras till stor del av arbetsmarknadens arbetsgivarorganisationer. Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Medlingsinstitutet ansvar för publicering av lönestatistiken.

Den lönestatistik som Sveriges Kommuner och Landsting årligen samlar in och producerar om anställda i kommuner och landsting/regioner används förutom till den officiella statistiken också till partsgemensam förhandlingsstatistik. Sveriges Kommuner och Landsting gör ingen egen offentlig publicering av lönestatistik.

Den partsgemensamma statistiken har begränsad spridning och finns att tillgå för berörda parter så som statistikavtalet mellan parterna på kommunala området reglerar.

För mer information om löner kontakta Arbetsgivarpolitiska avdelningen