StartÄmnenStatistikPersonal i kommun o landstingSjukfrånvaro i kommuner och landsting

Sjukfrånvaro hos anställda i kommuner och landsting

Sjukfrånvaron hos anställda i kommuner och landsting/regioner kan redovisas på olika sätt. Här finns en sammanställning av uppgifterna från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i årsredovisningarna.

Den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen

I den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen redovisas total sjukfrånvarotid i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal:

Definition av nyckeltalen (pdf)

Sammanställning av uppgifterna i den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen: 

2013
Kommuner 2013 (excel)
Landsting/regioner 2013 (excel)

2012
Kommuner 2012 (excel)
Landsting/regioner 2012 (excel)

Uppgifterna (inklusive tidigare år) finns även redovisade i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.
Till  Kolada


Ytterligare statistik på området sjukfrånvaro och ohälsotal, se Statistiska Centalbyrån, 
SCB sjukfrånvaro och ohälsotal