StartÄmnenTillväxt och samhällsbyggnadFöretagsklimat och näringslivNyhetsarkivUtbildning i kommunikation och bemötande

Extrainsatt kurstillfälle Utbildning i kommunikation och bemötande 3-4 oktober 2013

Välkommen till en utbildning för kommunens medarbetare inom bygglov, miljötillsyn, livsmedelskontroll, brandtillsyn, markupplåtelser, serveringstillstånd, mm

Inbjudan och program (PDF) 

Anmälningslänk


Målet med utbildningen är att bidra till verksamhetsutveckling inom lov och tillstånd, tillsyn och kontroll för att skapa ett ännu bättre förtroende för kommunens myndighetsutövning. Detta förtroende utgör grunden för det lokala företagsklimatet och för allmänhetens syn på kommunen.

Sveriges Kommuner och Landsting genomför vart annat år en öppen jämförelse av hur företag upplever kvalitén i kommunernas myndighetsutövning. Ett tydligt resultat från mätningen är att företagens upplevelse av myndighetskontakten i hög grad beror på hur bemötandet och dialogen med kommunen fungerat.

Näringsliv och samhälle är under ständig förändring. Dagens företagare och ansvariga för verksamheter som kräver bygglov, tillstånd, tillsyn eller kontroll behöver service, hjälp och samarbete för att bli motiverade att uppfylla kraven i regelverken och sköta verksamheten på ett bra sätt. Ett professionellt bemötande gör skillnad. Med de rätta verktygen kan den enskilda handläggaren påverka hur myndighetsutövningen fungerar gentemot företagare och privatpersoner.

Under utbildningen deltar du aktivt. Utbildningen bygger på korta föreläsningar, övningar och diskussioner vilka utgår från ditt arbete som handläggare. Dagarna ger dig möjlighet att utveckla din kompetens vid både ”enklare och svårare” inspektioner, möten och kontakter. Öka din förståelse för hur resultat, kommunikation, bemötande och relationer går hand i hand i en skapande process. Till utbildningen är en handledning för kommunikation och bemötande framtagen. Deltagarna får efter genomförd utbildning ett kursintyg.

Som tidigare kan utbildningen även beställas för ett genomförande i en kommun, med en större grupp medarbetare och chefer. Detta sker vid sidan av SKL:s utbildningsverksamhet. Kontakta gärna Nils Alesund om ni vill veta mer.

 Kursledare: