StartÄmnenTillväxt och samhällsbyggnadFöretagsklimat och näringslivNyhetsarkivWebbutbildning för kommunala företagslotsar

Webbutbildning för kommunala företagslotsar

Webbutbildningen för kommunala företagslotsar har utvecklats av Hultsfreds kommun och Lotsutbildning AB i samarbete med SKL. Det är ett konkret verktyg för att höja kompetensen hos de medarbetare i kommunerna som möter företagare i sin vardag.

Företagslots WebbutbildningGenom utbildningen kan kommunen arbeta som en enad organisation för att möta företagarna, oavsett vilken dörr de väljer in till kommunen. Den skapar dessutom en anledning att diskutera frågor och lärande över förvaltningsgränserna.

För mer information se länk