StartÄmnenTillväxt och samhällsbyggnadForskning och innovation

Forskning och innovation

SKL arbetar för att stimulera innovation och tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas, landstingens och regionernas verksamheter. Samverkan mellan förbundets medlemmar, akademin och näringslivet är en annan prioriterad fråga.

2014-07-01

Förslag för att främja nya lösningar vid upphandling

SKL och Teknikföretagen föreslår ett program för att främja tidiga dialoger inom offentlig upphandling
2014-06-23

Hur kan innovation förbättra den svenska välfärden?

För att utveckla välfärden krävs nya tankar och idéer som kan leda till att innovationer stimuleras, både från den egna personalen, från beslutsfattare, medborgare och från forskare och företag. Men v...
2014-06-23

Tusen tips om innovation

I dagarna har en ny hemsida om innovationsfrågor och ledarskap publicerats. Sidan vänder sig till personer som är intresserade av förnyelse och ledarskap och har en chefs- eller ledarroll i ett företa...

Forskning vård och omsorg

Skolforskning

Här hittar du material som stöd i ditt lokala arbete för en mer forskningsbaserad skola.
Skolforskning