StartÄmnenTillväxt och samhällsbyggnadForskning och innovation

Forskning och innovation

SKL arbetar för att stimulera innovation och tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas, landstingens och regionernas verksamheter. Samverkan mellan förbundets medlemmar, akademin och näringslivet är en annan prioriterad fråga.

2014-04-14

Förutsättningar för innovation i kommuner och landsting

SKL har under hösten 2013 genomfört en enkätundersökning om förutsättningarna för innovation i kommuner, landsting och regioner. Totalt svarade 129 kommuner och 17 landsting på enkäten.
2014-04-04

Ny satsning - Digitalisering för framtidens skola

I mitten av april lanserar VINNOVA satsningen "Innovativ IKT 2014: Digitalisering för framtidens skola."

Forskning vård och omsorg

Skolforskning

Här hittar du material som stöd i ditt lokala arbete för en mer forskningsbaserad skola.
Skolforskning