StartÄmnenTillväxt och samhällsbyggnadGeografisk information och lantmäteriLägenhetsregistret och Hushålls- och bostadsstatistik HoB

Lägenhetsregistret och Hushålls- och bostadsstatistik (HoB)

Lägenhetsregistret är ett led i SCB:s framtagande av en registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. Tidigare genomfördes omfattande folk- och bostadsräkningar (FoB) vart femte år, senast år 1990.

För att statistiken ska kunna framställas krävs också att Skatteverket kompletterar folkbokföringsregistret med de lägenhetsnummer som finns i lägenhetsregistret. Arbetet med detta pågår och innebär att folkbokföringen i fortsättningen kommer att vara på bostadslägenhet i stället för enbart på fastighet.

Lantmäteriet upprättade lägenhetsregistret kommun för kommun och blev klara med hela landet den 1 november 2010. Registret bygger på uppgifter från fastighetsägarna och från fastighetsregistret.

Kommunerna ajourhåller registret med hjälp av uppgifter från fastighetsägarna och beslutar om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla. Dessutom beslutar kommunerna om nya adresser när det behövs.

Fastighetsägarna ska också lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer samt informera de boende om de beslutade numren och anslå dem i byggnaden.

Mer information från myndigheterna:

Lantmäteriet (Lägenhetsregistret)

Skatteverket (Folkbokföring)

SCB (statistik)