StartÄmnenTillväxt och samhällsbyggnadMiljö och hälsoskyddDokumentation från kurser och konferenser, miljö

Dokumentation från seminarier om miljö och hälsoskydd

Här hittar du dokumentation från kurser och konferenser inom området miljö och hälsoskydd
Här finns dokumentation från konferensen om ledningssystem för hållbar utveckling den 4 april i Stockholm.
Här hittar du dokumentation från Remisskonferensen om Styrmedel för hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar som hölls i Stockholm den 25 februari.
Här hittar du dokumentation från konferensen om att bygga med ljudkvalitet i bullerutsatta områden som hölls i Göteborg 18 november.
Här hittar du dokumentation från konferensen om att bygga med ljudkvalitet i bullerutsatta områden som hölls i Stockholm 11 oktober.
Här hittar du dokumentation från presidiedagarna för miljö-, plan- och byggnämnder i Stockholm den 22 -23 maj.