StartÄmnenTillväxt och samhällsbyggnadMiljö och hälsoskyddMiljöchefsnytt

Miljöchefsnytt

För att utveckla dialogen mer er som är chefer inom miljöområdet i kommunerna producerar vi på SKL nyhetsbrevet miljöchefsnytt några gånger per år.
Vi vill delge er aktuella frågor vi arbetar med, bland annat i samarbete med den grupp av kommunala miljöchefer som vi träffar 3–4 gånger per år.