StartÄmnenKonkurrens och valfrihetVårdval i landsting och regionerLandsting/regioners vårdval

Landstingens och regionernas vårdval

Här finns information om vårdvalet enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) samt kontaktuppgifter och länkar för varje landsting eller region. Förfrågningsunderlag med tillhörande information finner du på valfrihetswebben.